สูตรขนมไทย

สูตรทำขนมไทย มีมานานแล้วตั้งเเต่ประเทศไทยยังเป็นสยามประเทศ ซึ่งสมัยนั้นได้ติดต่อค้าขายกับต่างชาติ  โดยมีการแลกเปลี่ยนติดต่อกันทั้งทางด้านสินค้าแลวัฒนธรรม ขนมไทยในยุคแรกๆ เป็นเพียงนำข้าวไปตำหรือโม่ให้ได้แป้ง และนำไปผสมกับน้ำตาล หรือมะพร้าว เพื่อทำเป็นขนม แต่หลังจากการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ วัฒนธรรมด้านอาหารของต่างชาติก็เข้ามามีอิทธิพลกับอาหารไทยมากขึ้น ขนมก็ด้วยเช่นกัน ขนมไทย จึงมีความหลากหลายมากขึ้น จนปัจจุบันยังยากที่จะแยกออกว่า ขนมใดคือขนมไทยแท้ แอดมินได้รวมเอาทุสูตรขนมไทยไว้ที่นี้ twilightvineyard.com

กผ้ิ - สูตรขนมไทย
สูตรขนมไทย